برچسب : شعر

شعر بختیاری از آغاز تا کنون

شعر بختیاری از آغاز تا کنون

شعر بختیاری از آغاز تادوره مشروطه: رسانه جامع ایل بابادی : در قرون گذشته، به دلیل مقتضیات زندگانی بختیاری ها، ادبیات سرزمین بختیاری بیشتر در قلمرو «ادبیات شفاهی و عامیانه» شکل گرفته است. بخش مهمی از سروده های گویشی بختیاری در حوزه ادبیات شفاهی، در قالب ترانه ها، افسانه ها، سوگواره ها و اشعار حماسی […]

شعری زیبا در وصف ایل بزرگ بابادی

شعری زیبا در وصف ایل بزرگ بابادی

باوادی ایل گپه هی سردیار بی نصبس مال قدیم هی وادیار بی مال دار و سخن ور و کهخدا زاده سفره کش و مهربون و کس مداره تمام دنیا بگرد جورس نیبینی باوادی ایلس گپه به تی ابینی باوادی بمنه جنگ شجاع و بی باک مالیات به شاه ندا حتی یه تیک خاک به منه […]

عکس نوشته

عکس نوشته

گالِ مِنِ وَن دِه ولات هِیشت و رَت بی سَر و زُو بی دَسِلات هِیشت و رت  

دهدر بختیاری

دهدر بختیاری

ترنه هایت را اینچنین افشان رها مکن دهدر بختیاری که چشماِن دنیا تاب دیدن اینهمه زیبایی را ندارد داشتم فکر میکردم امروز که در خانه هایمان عکس آنجلیا جولی ، آیشواریا رای را برای نماد زیبایی پوستر میکنیم !!  چند نفر عکس رخِ بی رنگ و لعابِ تورا قاب گرفته و به عنوان اسطوره ی […]