برچسب : چهارمحال و بختیاری

بختیاری ها ایلامیان جدید

بختیاری ها ایلامیان جدید

دکتر عبدالمجید ارفعی یکی از باستان شناسان برجسته ی کشور تمدن عیلامی را یکی از برجسته ترین تمدنهای دنیا دانست و گفت ما در گذشته حرف « ع» نداشتیم این تمدن چون کاملا ایرانی است باید نام آن با الف و بصورت ایلام نوشته شود این باستان شناس آنگاه به تشریح تمدنهای تاریخی پیش دوره […]