برچسب : مقاله

آیا کربابادی های بحرین بختیاری های بحرین اند؟

آیا کربابادی های بحرین بختیاری های بحرین اند؟

رسانه جامع ایل بابادی : از تا سالهای نه چندان دور ، که سرزمین پهناور ایران با دسیسه استعمار تکه تکه نشده بود ، یکی از گویشهای رایج در بنادر جنوبی آن سوی خلیج فارس، لری بود. هنوز هم گویشوران بحرین در کنار استفاده از زبان عربی، از یک گویشی لری بندری بحرینی خاص خود […]

خودزنی تا کی و به چه قیمتی!!

خودزنی تا کی و به چه قیمتی!!

از سال گذشته تا کنون در چند نوبت دعوت به چندین همایش و جشن ادارات در سطح شهر اهواز شدم که در این جشن ها نمایش هایی اجرا می شد كه اكثرا نمایشی تکراری بودن که يكي از همين نمايش هاي تكراري بيشتر مواقع در این جشن ها روی صحنه و به اجرا در می […]

اولویت جامعه لر، بیداری یا عظمت؟

اولویت جامعه لر، بیداری یا عظمت؟

ما لرها همواره عادت داریم از یک ور بوم بیفتیم حال می خواهد تکرار پارس پارس کردن باشد یا لر را لور نوشتن،عادت به اعتدال نداریم، فرهنگ ضعیف و خودستیزانه ما بلای جامعه ما شده. یعنی نمی شود لر باشی و نه لور و حقت را مطالبه کنی؟نمی شود لر دهاتی خطاب شوی و مدافع […]

بختیاری ها فاتح تهران

بختیاری ها فاتح تهران

علیقلی خان سردار اسعد چهارمین فـرزند حسینقلی خان ایلخانی است. او پس از کشته شدن پـدرش، یکسال در زندان ظل السلطان بسر برد و خانوادهً آنها تا زمان بقدرت رسیدن اتابک در انزوا بسر بردند. اما با بقدرت رسیدن اتابک، باز ستاره ًاقبال آنها درخشید و برادرش اسفندیارخان سردار اسعد اول، ایلخانی بخـتیاری و خودش […]