برچسب : سردار رضی خان

سردار رضی خان بابادی کی بود؟

سردار رضی خان بابادی کی بود؟

سردار رضی خان بابادی فرزند امان الله خان خسروی سپهدار لشکر ابولقاسم خان بختیار یکی از کلانتران رسمی ایل بابادی که پدرشان امان اله خان از مردان شجاع ایل بابادی بود که در جنگ فتح تهران در صف اول مبارزه بودند سردار رضی خان فاتح جنگ های: سفید دشت ، قلعه تل ،شوخی بیرگان ، […]