برچسب : تصویر

پل قديم لالي

پل قديم لالي

تصویری ار پل قدیم لالی که بعد از آبگیری سد به زیر آب رفت