برچسب : تاریخ بختیاری

هنر بختیاری (بخش ۲)

هنر بختیاری (بخش ۲)

بعد از بیان مظلومیت شاخه گیوه دوزها که حضور هنرمندانه و مفید شان در قوم بزرگ بختیاری انکار ناپذیر است

آیا کربابادی های بحرین بختیاری های بحرین اند؟

آیا کربابادی های بحرین بختیاری های بحرین اند؟

رسانه جامع ایل بابادی : از تا سالهای نه چندان دور ، که سرزمین پهناور ایران با دسیسه استعمار تکه تکه نشده بود ، یکی از گویشهای رایج در بنادر جنوبی آن سوی خلیج فارس، لری بود. هنوز هم گویشوران بحرین در کنار استفاده از زبان عربی، از یک گویشی لری بندری بحرینی خاص خود […]

قسمتی ازخاطرات آجعفرقلی رستمی بابادی

قسمتی ازخاطرات آجعفرقلی رستمی بابادی

جنگ سال ۱۳۲۰فراگیر شده و نیروهای متحدین و متفقن خاک ایران رامورد تاخت و تاز قرار داده بودند. رضاشاه توسط انگلیسی ها از سلطنت خلع و به جزیره موریس تبعید شد. نادر قلی خان و ابوالقاسم خان قیام و شورشی در #بختیاری به وجود آوردند. دراین موقعیت اولاد ایلخانی حامی شاه و اولاد حاج ایلخانی […]